Faillissementen

Faillissementen

Van de aan ons kantoor toegewezen faillissementen worden (kwartaal)verslagen gepubliceerd. De verslagen zijn op rechtspraak.nl te vinden via rechtspersoon

Crediteuren kunnen hun vordering digitaal aanmelden via het indieningsformulier.

Contact: